Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 2(84)
Tytuł artykułu: Niekonwencjonalne materiały budowlane w ujęciu biplotowym

Autorzy (ORCID): DACHOWSKI, R. (0000-0002-4412-7703), KAMIONKA, L.W. (0000-0003-4290-0309), GAŁEK, K. (0000-0003-2695-1317)

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, niekonwencjonalne materiały budowlane, cegła z masy papierowej

Streszczenie: W okresie zagrożenia środowiska naturalnego oraz kryzysów energetycznych zrównoważony rozwój stał się główną strategią działań państw wysoko oraz średnio rozwiniętych. W budownictwie coraz częściej podejmowane są działania zmierzające do wykorzystania przy budowie małych domów jednorodzinnych niekonwencjonalnych ściennych materiałów budowlanych. Celem pracy jest wybór optymalnego materiału niekonwencjonalnego ściennego. Wyboru rozwiązania dokonano z użyciem wielokryterialnych metod wspomagania procesu decyzyjnego. Optymalnym materiałem okazały się cegły wykonane z masy papierowej. Dla najkorzystniejszego rozwiązania wykonano projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.25

Cytowanie w stylu APA: Dachowski, R., Kamionka, L.W. & Gałek, K. (2019). Niekonwencjonalne materiały budowlane w ujęciu biplotowym. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (2), 268-277. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.25

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dachowski, Kamionka & Gałek, 2019), następne powołania: (Dachowski i inni, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Dachowski, Ryszard, Lucjan W. Kamionka, Katarzyna Gałek. "Niekonwencjonalne materiały budowlane w ujęciu biplotowym." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 84 ser., vol. 28, nr 2, (2019): 268-277. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.25.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dachowski, Kamionka, & Gałek 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_84art10pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back